Copyright © Ontwikkeld door Benneker bedrijfscommunicatie     Contact: Bennekerbc@planet.nl
Pagina 1.
Pagina 2.
Breinwerken.nl

                 Per 1 januari 2011 gereed

 

 

 

 

ADVIES, INVLOED en het BREIN

 

“Zo werkt het…”  (een neo-realist aan het woord)

 

 

Dit is een aanbod voor u in uw rol als adviseur. Bent u, net als ik, gefascineerd door de ontwikkelingen van het onderzoek naar de werking van het brein? Dan zult u wellicht dezelfde gedachten hebben gehad als ik enkele jaren geleden: Er moet toch een zee van mogelijkheden zijn om de kennis over de werking van het brein toe te passen in de adviespraktijk; de nieuwe kennis van de feitelijke werking van het brein zal veel nieuwe kansen scheppen. Al met al biedt deze kennisrevolutie ons een wetenschappelijke onderbouwing, een steviger houvast en een gemeenschappelijke taal voor ons professionals die het adviesvak verder willen ontwikkelen.
Anders gezegd: wie actief is op gebied van advisering zal ten minste op de hoogte moeten zijn van de laatste wetenschappelijke inzichten over de werking van ons brein.

In deze training ervaart u de effecten van deze kennis op twee niveaus :

1.  Het radicaal toepassen van de 6 breinprincipes in de aanpak van deze training. Dit heeft als  voordeel dat we sturen op de feitelijk onderbouwde werking van het leerproces;

2. Het toepassen van de breinprincipes om meer gewenste invloed op de klant te kunnen uitoefenen. In de praktijk van de advisering zelf blijkt dat inzicht in de werking van het brein en het

   toepassen van breinprincipes leidt tot effectievere advisering, beter wederzijds begrip en sterker partnership.

 

Drs. Jan Benneker (25 jaar trainingsexpertise in alle sectoren, ex-docent Radboud Universiteit)   

                                 (BCL - professional, www.bclinstituut.nl (registratie) www.breinwerken.nl  (vanaf 2011)